Professional contractor
Dự án đã & đang triển khai
  • Dự án Thủy điện Sông Tranh 2

  • Công trình thủy điện Sông Tranh 2 nằm trên hệ thống sông Thu Bồn thuộc huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam. Thuỷ điện Sông Tranh có tổng công suất lắp máy đạt 190MW, sản lượng điện trung bình hàng năm đạt 679,6 triệu do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

    Theo hợp đồng Cavico CMS tham gia thi công phần gia cố vỏ hầm và cửa nhận nước với giá trị hợp đồng khoảng 4 tỷ đồng. 

    Ngoài nhiệm vụ cung cấp, phát điện năng lên điện lưới quốc gia, Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 còn tạo nguồn nước bổ sung, làm tăng lưu lượng nước 22m3/s cho khu vực hạ lưu vào mùa khô, phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất cũng như tham gia cắt lũ, đẩy mặn cho các khu vực hạ lưu sông Thu Bồn.