Professional contractor
Tin công bố
  • CMVietnam thi công xây dựng gói thầu XL3: Kênh và công trình trên kênh Linh Cảm – Hà Tĩnh
  • 06h:01 | 20/01/2019
  • CMVietnam (CMS – HNX): Ngày 20/12/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng với Liên danh Nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng và nhân lực Việt Nam và Công ty cổ phần xây dựng Thủy lợi Hải Phòng (Liên danh CMV – HACCO) về việc thi công xây dựng gói thầu XL3 (Kênh và công trình trên kênh chính Linh Cảm đoạn từ K12+812÷K25+00) thuộc Dự án Hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang (giai đoạn 2), tỉnh Hà Tĩnh (CMVietnam là thành viên đứng đầu liên danh).
  • CMVietnam thi công xây dựng gói thầu XL1: Kênh và công trình trên kênh Linh Cảm – Hà Tĩnh
  • 06h:01 | 19/01/2019
  • CMVietnam (CMS – HNX): Ngày 28/12/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng với Liên danh Nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng và nhân lực Việt Nam và Công ty TNHH Hòa Hiệp (Liên danh CMVietnam – Hòa Hiệp) về việc thi công xây dựng gói thầu XL1 (Kênh và công trình trên kênh chính Linh Cảm đoạn từ K5+670 - K8+505) thuộc Dự án Hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang (giai đoạn 2), tỉnh Hà Tĩnh (CMVietnam là thành viên đứng đầu liên danh).
  • CMVietnam thi công dự án thuỷ lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai – Đăk Lăk
  • 04h:01 | 18/01/2019
  • CMVietnam (CMS – HNX): Ngày 12/12/2018, Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 8 và Liên danh nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam-CTCP + Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (Liên danh VINACCO – CMVIETNAM) đã tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng số 12/2018 /HĐXD-IAMƠR về việc thi công xây dựng gói thầu số 08-XL: thi công Kênh và Công trình trên Kênh chính Tây đoạn từ K0 đến K8+047 thuộc dự án: Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2, tỉnh Gia Lai - Đăk Lăk.
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10