Professional contractor
Hoạt động thương mại, dịch vụ


Hoạt động thương mại của CM Vietnam được thông qua Công ty con (CM Investment and Trading) tập trung vào nhóm hàng vật  liệu xây dựng và thiết bị chuyên dùng. Ngoài việc cung cấp cho các Dự án mà CM Vietnam thực hiện, CM Investment and Trading còn cung cấp vật tư, vật liệu cho các công trình trên mọi miền Tổ quốc. Hiện CM Investment and Trading là đơn vị phân phối cấp I cho Thép Hòa Phát, Việt Úc, Pomina, Thái Nguyên, Việt Nhật...; Nhà phân phối xi măng cấp I cho xi măng Cẩm Phả, Nghi Sơn, Vissai, Lusk…