Professional contractor
Dự án đã & đang triển khai
  • Dự án Thủy điện Bảo Lộc

  • Công trình thủy điện Bảo Lộc nằm trên lưu vực sông La Ngà  thuộc hai huyện Bảo Lâm và Bảo Linh của tỉnh Lâm Đồng. Được khởi công vào ngày 15/3/2005, nhà máy thủy điện Bảo Lộc có công suất lắp máy 40 MW và tổng mức đầu tư là 900 tỷ đồng do công ty TNHH Thủy điện Bảo Lộc làm chủ đầu tư.

    Tham gia đóng góp vào dự án, Cavico CMS đã tiến hành thi công khoan phụt lấp đầy và gia cố đường hầm dẫn nước theo hợp đồng với Công ty Cavico Xây dựng Cầu hầm với tổng giá trị hợp đồng là 4 tỷ đồng. Sau hơn 3 tháng thực hiện, Cavico CMS đã hoàn thành vượt mức tiến độ góp phần đưa Thủy điện Bảo Lộc phát điện đúng tiến độ đã đề ra.