Professional contractor
Năng lực công ty

1. Nguồn nhân lực: Với lực lượng cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân lành nghề đã được đào tạo từ các trường chuyên ngành và đặc biệt là trưởng thành qua các dự án đã hoàn thành của công ty. Hiện tại tổng số cán bộ, công nhân viên CM Vietnam là 662 người trong đó được phân ra cụ thể như sau:

-         Trình độ trên đại học             :                       02

-         Trình độ ��ại học, cao đẳng    :                      83

-         Trình độ trung cấp                 :                       17

-         Công nhân kỹ thuật               :                       293

-         Lao động có kỹ năng             :                       2672. Năng lực tài chính: Qua 8 năm hình thành và phát triển CMVietnam luôn có những bước tăng trưởng ổn định, vững chắc về doanh thu và lợi nhuận.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH 5 NĂM GẦN NHẤT VÀ KH 2015

TT

Chỉ tiêu

Đv tính

2010

2011

2012

2013

2014

KH 2015

1

Tổng tài sản

Tỷ.đ

119,5

155,8

220,5

228,9

265,4

372,8

2

Doanh thu

Tỷ.đ

145,3

177,8

184,7

267,5

390,7

435,05

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ.đ

12,8

14,2

20,7

16,6

21,7

34,5

4

Tỷ lệ cổ tức

%

50

45

20

15

15

15

5

Vốn Điều lệ

Tỷ.đ

25,0

25,0

50,0

50,0

80,0

172,0

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG CÔNG TY 2010-2015

Đơn vị tính: 1.000 triệu đồng

  


3. Trang thiết bị, công nghệ: CM Vietnam đang sở hữu rất nhiều chủng loại trang thiết bị với tổng giá trị tài sản lớn của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới như: Atlascopco, Tamrock, Koken, Furukawa, CAT, Komat’su, Hitachi, Putzmester ... Trang thiết bị của chúng tôi luôn đáp ứng được những yêu cầu cao nhất tại các dự án lớn của đất nước và các dự án quốc tế mà CM Vietnam tham gia.
Máy ủi CAT D6R

Máy đào Hitachi

Xe vận chuyển Hyundai

Máy đào Komat'su

Lu rung Dynapac

Lu chân cừu Dynapac

4. Địa bàn hoạt động: Hiện tại CM Vietnam đang triển khai các dự án trên khắp mọi miền của đất nước, như: Hà Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Sơn La, ĐăkNông… ngoài ra cán bộ công nhân viên sang CM Vietnam còn đang thi công tại các nước trên thế giới như: Algieria, Malaysia, Lào, Ghi Nê Xích Đạo….