Professional contractor
Báo cáo tài chính
  • Ngày tạo Tên báo cáo Loại tài liệu Tải về
   21/10/2022 Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III/2022
   21/10/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III/2022
   18/08/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2022
   18/08/2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2022
   19/07/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II năm 2022
   19/07/2022 Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý II năm 2022
   20/04/2022 BCTC Quý I.2022 - Hợp nhất
   20/04/2022 BCTC Quý I.2022 - Công ty mẹ
   15/03/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
   15/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9