Professional contractor
Báo cáo tài chính
  • Ngày tạo Tên báo cáo Loại tài liệu Tải về
   22/10/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020
   22/10/2020 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2020
   24/07/2020 Báo cáo tài chính công ty mẹ Quí II/2020
   21/04/2020 Báo cáo tài chính công ty mẹ Quí I/2020
   21/04/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Quí I/2020
   20/04/2020 Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019
   20/04/2020 Báo cáo thường niên năm 2019
   20/04/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
   13/08/2018 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018-Hợp nhất
   13/08/2018 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018-Cty mẹ
   Trang:1 2 3 4 5 6 7