Professional contractor
Báo cáo tài chính
  • Ngày tạo Tên báo cáo Loại tài liệu Tải về
   20/10/2021 BCTC Quý III.2021 - Công ty mẹ
   20/10/2021 BCTC Quý III.2021 - Hợp nhất
   20/07/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Quý II/2021
   20/07/2021 Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
   20/07/2021 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2021
   20/07/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021
   20/04/2021 Báo cáo tài chính quý I năm 2021
   20/04/2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý I năm 2021
   31/03/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020
   31/03/2021 Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2020
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8