Professional contractor
Báo cáo tài chính
  • Ngày tạo Tên báo cáo Loại tài liệu Tải về
   20/04/2022 BCTC Quý I.2022 - Công ty mẹ
   20/04/2022 BCTC Quý I.2022 - Hợp nhất
   15/03/2022 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
   15/03/2022 Báo cáo tài chính năm 2021
   20/01/2022 BCTC Hợp nhất quý IV.2021
   20/01/2022 BCTC Công ty mẹ quý IV.2021
   20/10/2021 BCTC Quý III.2021 - Công ty mẹ
   20/10/2021 BCTC Quý III.2021 - Hợp nhất
   20/07/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Quý II/2021
   20/07/2021 Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8