Professional contractor
Báo cáo tài chính
  • Ngày tạo Tên báo cáo Loại tài liệu Tải về
   20/10/2023 Báo cáo tài chính quý III năm 2023 hợp nhất
   20/10/2023 Báo cáo tài chính quý III năm 2023 Công ty mẹ
   29/08/2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2023
   29/08/2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ hợp nhât 6 tháng đầu năm 2023
   21/07/2023 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2023
   21/07/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2023
   24/04/2023 Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2023
   24/04/2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023
   24/04/2023 Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý I/2023 so với cùng kỳ năm trước
   24/04/2023 Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10