Professional contractor
Lịch sự kiện
  • Đoàn cán bộ đầu tiên xuất quân sang nước bạn Algeria làm việc

  • Ngày 21/9/2007 chuyến ra quân đầu tiên gồm 5 cán bộ, nhân viên xuất cảnh sang làm việc tại dự án Algeria đánh dấu một mốc quan trọng mở ra một hướng đi đầy hứa hẹn, một thị trường rộng lớn.