Professional contractor
Lịch sự kiện
  • Giám đốc công ty thăm và làm việc với dự án hầm Algeria

  • Ngày 14/9/2008 Ông Kim Ngọc Nhân Giám đốc Công ty CP Cavico Cung ứng Nhân lực đã sang thăm và làm việc tại Dự án Algeria. Đây là dự án thi công hầm đầu tiên của Công ty  tại nước ngoài. Sáng ngày 15/9/08 Giám đốc đã có buổi làm việc với đối tác Cojaal/Kajima về tình hình hoạt động của Dự án sau 1 năm triển khai thi công đường hầm giao thông thuộc Cojaal Camp 4 tuyến đường cao tốc Đông-Tây của Algeria.

    Phía Cojaal đã đánh giá tích cực về đội ngũ CB CNV làm việc tại dự án, Cojaal đã yêu cầu
    Cavico Cung ứng Nhân lực tiếp tục cấp thêm 350 người cho công tác đổ betong nâng tổng số CB CNV dự án đến tháng 8/2009 là hơn 460 người. Đi kèm theo điều khoản phụ là Cojaal/Kajima sẽ tiếp tục yêu cầu Công ty cung ứng nhân lực cho các dự án nước ngoài khác(nếu có). Hiện nay Cojaal đang bỏ thầu DA tuyến đường cao tốc Nam-Bắc của Algeria (dự kiến triển khai 2011).
    Đi cùng với Giám đốc Kim Ngọc Nhân là đoàn 18 CB CNV bổ sung cho DA, nâng tổng quân số DA hiện nay lên tới 151 người.