Professional contractor
Lịch sự kiện
  • Ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn Koken (Nhật Bản)

  • Ngày 11/08/2008 Đại diện lãnh đạo công ty cổ phần Cavico Cung ứng Nhân lực và đại diện tập đoàn Koken của Nhật bản đã có buổi làm việc tại Hà Nội để bàn và đi đến thống nhất việc Cavico tham gia cung ứng nhân lực chất lượng cao cho một số dự án thủy điện quốc tế mà Koken đang đảm nhiệm.

    Ông Kim Ngọc Nhân- Giám đốc Cavico Cung ứng Nhân lực và ông Satoshi Ikimori- Tổng giám đốc xây dựng tập đoàn Koken đã đi đến thống nhất và cùng ký vào biên bản ghi nhớ về việc Cavico cung cấp kỹ sư, công nhân- lao động tay nghề cao cho dự án thủy điện Nam Bak- CHDCND Lào. Đây là dự án quốc tế lớn thứ hai Cavico Nhân lực tham gia với vai trò cung câp nhân lực sau dự án hầm giao thông thuộc đại lộ Đông Tây Algeria, qua đó khẳng định thương hiệu của Cavico Nhân lực cũng như Cavico Cầu hầm trên trường quốc tế. Biên bản cũng nêu rõ Cavico Nhân lực sẽ cung cấp khoảng 153 người trong 18 tháng. Tổng giá trị hợp đồng khoảng 2,5 triệu USD.